ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          Σκιάθος 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ.:9345

 

                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                  (ως προς την ημερομηνία)

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.754/2014

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/10 που αφορά τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/10 σχετικά με τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής.
  3. Την αριθμ.744/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο ,Ηλία Σταμέλο του Σταματίου, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι της λήξη της θητείας του, την 28η  Φεβρουαρίου 2017.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, και να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

FaLang translation system by Faboba